حقيقت
موضوعات
صفحه ها
فيدها
آرشيو
امانت داری
ادم باید امانت دار باشد کسی گه به امانت خیانت کند وجدان ندارد ----هرچیزی گه امانت میگیری باید مثل دوچشم مواظب باشیم خراب نکنیم بلگه بهتر کنیم امانت داری وقت نگه داشتن وسیله نیست همه چیزی گه داریم امانت هستش مثلا یه اداره یاریاست همه میدانیم اما عمل نمیکنیم  امروز گه مسولیت یه اداره را برعهده گرفتی یعنی امانت داری میکنی سعی کن بهتر اداره کنی پیشرفت کنی اگه هم نکردی خیانت نکن امروزه همه میدانند گه بعضی از کارمندان یا بعضی از مسولین درستش نمیکنند بلگه خراب میکنند این انصاف نیست این حقوقی گه میکیری حرام میشه یعنی بعدتر از دزدی هستش مردم ودولت صلاحیت دادند گه این اورقان را به تو سپوردیم یعنی باید مواظب باشی گه کارت را درست انجام بدی پیش مردم سربلند باشی وهم پولت حلال میشه وهمیشه سربلند میشی اگه یه روز هم رفتی یادت را گرامی میدارند مثل همون شهدانی گه رفتند گه همیشه یادشان را گرامی میداریم  اگه خدای نگرده به امانت خیانت کنی هم پولت حرام میشه هم همیشه سرافکن میشی وهم همه لعنت میدهند مثلا در دوره ریاست اقای یکس گه یه کشور را به هم زد به امانت خیانت گرد امروز همون اقا سر افکنده هستش ودیگر هیچ امانتی هم ندادند وبه هیچ اداره هم راه نمیدند اگه تو امانت خیانت نمیگرد امروز سرافکنده نمیشد حتی یه چوب را هم امانت نمیدند چون گه کارش درست نبود------------- تو امانت داری از چوب گبرت شروع کن تا به تخت ریاست حتی اگه چوب کبریت هم ارزش نداره چون گه امانت هستش باید خوب نگهداری---------------------یا حق-----------------
برچسب ها :
زندگی ارام
هر انسانی هر کاری کند به خودش میکند چه بعد چه خوب پس باید کاره خوبی انجام دهیم تاهمیشه موفق وسربلند باشیم نباید کاری کنیم گه تااخر عمر پشیمانی بکشیم مثلا معتاد--طلاق--تصادف--وغیره ---اول باید کار سرپرست خوانواده درست باشد بعد بچه ها --زنها باید حجاب را رعایت کنند تا فرزندانش باحجاب باشد ----مردها هم باید سنگین باشد وبه بچه هاش نان حلال دربیاورد ---خانمی گه به حجابی میکند فردا از بچه اش چه انتظاری دارد--چه کسی از بی حجابی سود برده گه همه چشم به اون بی حجاب دوخته افای گه بازن بی حجاب تو خیابان راه میری خجالت نمیکشی گه همه چشم به شما دوخته فردا از دخترت چه انتظاری داری ---این مسله را ادم شرمش میگیره بنویسه طلاق اصلی همون بی حجابیه گه سرنوشت بچه ات را خراب میکنه چه کسی دوس داره شاهد همون ماجرا بشه اون وقت اقای پدر خانم مادر مقسر شما هستید گه اول خودتان رعایت نگردی ---اقای گه نان حرام به خونه ات اوردی یعنی خانواده ات را سوزاندی رشوه حیله دزدی یعنی فکر گردی زرنگی گردی اون ساختمان چند مرتبه زدی یا ماشین مدل بالا سوار شدی اون همون بچه شما هستش ماشین را زده یه نفرو کشته اون همون بچه شما هستش گه معتاد شده اون همون بچه شما هستش طلاق گرفته با پول میتوان زندگی ارامی داشته باشی اما این مشکلات نمیزار---اون وقت نمی توانی این مشکلات را با پول جبران کنی اون موقع میگوی کاش همه دارایم بره این چیزها را نبینم اما مرده را نمیشه زنده گرد ---انسان باید ابرو مند باشد وجدان داشته باشد انصاف داشته باشد شرافت داشته باشد تا در ارامش زندگی کند پس به این نتیچه میرسیم اگه سر مردم گلاه کذاشتی یعنی به سر خودت گلاه کذاشتی اگه رشوه خوردی یعنی از خودت رشوه گرفتی اگه دزدی گردی از جیب خودت دزدی گردی اگه نامردی گردی به خودت گردی فردا تاوان پس میدی -----یه نفرو میشناختم گه پولدار بود از راه حرام پول در میاورد همه میشناختند و هم به ناموس مردم مزاحمت ایجاد میگرد دوسال نکشید گه بچه پاکش معتاد شد گه در کوچه ها موند وچیزی نگذشت گه ابرو دخترش رفت این وقت یه کوشه بی وجدانی هستش پس بیاید تا دیر نشده جبران کنیم .....امر به معرف نهی از منگر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باپول میتوان همه چیز را به دست اورد ----به جز سعادت وشرافت را------------------
برچسب ها :
یه حقیقت
اقا روزی دریه جاده ایستادم گه چای بخورم دیدم یه تاکسی امد گه یه پسرهفت ساله پیاده شد گه دیدم سبیل داره تعجب گردم فگر گردم گه 30ساله هستش نزدیگ گه شد دیدم پسرهفت ساله هستش گه باماژیک رنگ گرده اونم پسر همون چای فروش باباش گه نگاه گرد کمی حرف زد با راننده تاکسی اینا رفتند بعد پرسیدم گه چرا اینطور گرده صورتش را گفت الان صدبار زنگ زده گریه گرده  بابا میخوام بیام پیشت منم به تاکسی تلفنی زنگ زدم اورد وقت میخواست من اون کاری گه گرده ببینم دیدم گه خیلی ناراحت هستش گفت نمیدونم گه به پسرم چی شده دکتر هم بردم میگه مشکلی نیست وقت به حرفهایش بله میگوید به خاطر این اینکارها را میکند اما من ازش سوال گردم گفتم تو خونه ماهواره داری گفت اره چطور مگه گفتم اون به ماهواره نگاه میکنه به خاطر اون اینجوری میشه اول گفت نه من وقت یه کانال میزنم وقت به اون شبکه نگاه میکنه گفتم مرد حسابی تو گه صبح ازخونه میری شب برمیگردی تو ازکجا میدانی گه کدوم شبکه ها نگاه میکنه بعد هم تعجب گردوگفت اری درست میگی چون گه بعضی موقع ها کاراته نگاه میکنه وقت منو میزنه ...........امید وارم این حقیفت را هم بدانید گه ماهوار عامل سراتان زندگی هستش ..........این هم تعجربه شده اما نادیده میگیرند بعضی از خوانواده ها -----------------
برچسب ها :
زندگی
هرکس به امید یه چیزی زندگی میکند اگه کسی به امید خدا زندگی کند موفق خواهید شد هر خوانواده به یه سبگی زندگی میکند من اول ازخودم میگم گه غیبت نباشد من یه زمانی امید وهدف عشق وحال زندگی میگردم واز خدا بی خبر بودم اما بعد از مدتی اگاه شدم باید به امید خدا زندگی باید گرد گه خدا پسند باشد همه حقیقت را خوب تشخیص میدهیم اما عمل نمی کنیم من خودم شرم میکنم گه چیزهای گه بعد اون مدت گردم بگم اما علاقه دارم گه در یه جایگاهی بگم گه همه بدانند و عبرت بگیرند مثل خودم اما از یه طرف دیگر هم گفتن اثری ندارد انسان باید خودش تجربه کند مثل اینگه اگه کسی پایش را درباتلاق بگذلرد میبیند گه اگه این راه را ادامه دهم غرق میشم واز ان راه برمیگردد ودیگر به ان راه ادامه نمیدهد اماوقتی گه به امید خدا زندگی گردم باورش سخت هستش گه چندیدن معجزات خدا راتجربه گردم با چشم حقیفت اما هنوز هم در یه باتلاقی گیر گردم گه چوب از خدا بی خبر میخورم اما هنوز هم به خدا امید دارم امیدوارم شماها هم مثل من نباشید گه همیشه به امید خدا زندگی کنید.......یاحق............
برچسب ها :
خقیقت1
 حقیقت معراج پیامبر اسلام ودین هست
برچسب ها :
حق
حق با خداست......حق با قران هستش......حق با پیامبر <ص>هستش ......نه با پول....
برچسب ها :
بدون عنوان
با پول میتوان همه چیز را به دست اورد---------------به جز--سعادت وشرافت را
برچسب ها :
درباره وبلاگ
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 937
تعداد نوشته ها : 8
تعداد نظرات : 1
پخش زنده
X